Doğal afet sigortalarına talep artıyor

Türkiye Sigorta Birliği verileri­ne göre 2023 yı­lının ilk üç ayında top­lam prim üretimi geçen yıla göre yüzde 140,9 artarak 103 milyar 790 milyon lira oldu. 2022 yılının aynı döneminde 43 milyar liralık prim üretilmişti.

Hayat dışı toplam 91 milyar 939 milyon lira, hayattaki prim üretimi ise 11 milyar 851 mil­yon oldu. Bu branşlardaki artış ora­nı sırasıyla yüzde 146,5 ve yüzde 104,5 oldu. Hayat dışında reel deği­şim yüzde 63,8, hayat branşındaki reel değişim ise yüzde 36 olarak ger­çekleşti. Sektörde en yüksek prim üretimi zorunlu trafik sigortaların­da meydana geldi. Bu branşta 2022 yılının üç aylık döneminde 8.3 mil­yar lira olan prim üretimi yüzde 166 artışla 22 milyar liraya yükseldi. Hastalık, sağlık sigortalarında prim üretimi 18,5 milyar, kaskoda ise 16,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Doğal afet sigortaları artıyor

Üç aylık dönemde yangın ve do­ğal afetler kalemindeki artış dikkat çekti. Şubat ayında ya­şanan depremin ardın­dan talebi giderek art­maya başlayan yangın ve doğal afet sigortala­rı branşında prim üreti­mi 2022 yılının üç ayın­da 5,4 milyar lirayken bu yılın üç ayında 13 milyar liraya çıktı. Artış ora­nı yüzde 144 oldu. Bu branşta prim üretimi­nin yapılan kampanya ve tanıtımla­rın da etkisiyle artması bekleniyor. Sektörde prim artışının sevindiri­ci bir gelişme olduğunu kaydeden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan yaptığı açıklama­da Türkiye’nin kişi başı prim üreti­minde 68, sigorta penetrasyonunda ise 73’üncü sırada yer aldığını, ra­kamsal veriler; prim hacmi, sigorta yoğunluğu gibi kriterler açısından sigorta sektörü olarak kat edilmesi gereken daha çok yol olduğunu söy­ledi. Rakamsal verilerin, sektör için bir gelişim alanı olarak değerlendi­rilebileceğini kaydeden Tuğtan, bu noktada sektöre çok iş düştüğünü, sigorta bilincinin artırılmasıyla bü­yük farklar yaratmanın mümkün ol­duğunu kaydetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir